Klachtenloket Paramedici in 2021 | lees het jaarverslag

​2021 was het tweede jaar van de coronacrisis, waarin veel is gebeurd. Aan het einde van het jaar kwam er wat verlichting met een nieuwe mildere variant.

Bij Klachtenloket Paramedici (KLP) was 2021 het jaar dat:

  • 47 mensen een klacht indienden over paramedici van zeven van de negen beroepsgroepen. Een zeer laag getal wanneer je dat vergelijkt met de bijna 40.000 geregistreerde paramedici bij Kwaliteitsregister Paramedici.
  • Op 1 september een nieuw Reglement Geschillencommissie Paramedici inging. Met de goedkeuring van het CIBG/VWS en het CIBG hiervan is de erkenning van KLP verlengd.
  • De KLP website een kleine opfrisser kreeg, waarbij 2022 het jaar wordt waarin KLP een geheel nieuwe website krijgt.

Lees nu het KLP jaarverslag van 2021