Korting gelijktijdige (her)registratie optometrist - orthoptist

Voor orthoptisten en optometristen is het bij het Kwaliteitsregister Paramedici mogelijk om zich voor beide beroepen te registreren. Deskundigheidsbevorderende activiteiten tellen mee voor beide beroepen en worden in beide portfolio’s zelf toegevoegd (niet geaccrediteerd) of indien geaccrediteerd voor beide beroepen, ingevoerd door de scholingsaanbieder. De werkervaring kan niet dubbel worden ingevoerd. Er moet 1600 uur werkervaring als optometrist worden aangetoond en 1600 uur als orthoptist of naar rato bij het eenmalig gelijktrekken van de registratieperiode.

Voor orthoptisten en optometristen die zich tegelijkertijd (her)registeren bij het Kwaliteitsregister Paramedici, geldt dat er een korting van 50% wordt gegeven voor de tweede gelijktijdige (her)registratie. Dit kan alleen als beide aanvragen worden gemeld via onderstaande procedure.

Indien bij bestaande registraties de registratieperiode niet synchroon loopt wordt dit eenmalig gelijk getrokken waardoor toch voor beide beroepen gelijktijdig herregistratie aangevraagd kan worden. Het aantal punten en uren werkervaring voor de kortere registratieperiode worden naar rato toegepast.

Voorwaarde korting initiële aanvraag

Heb je nog geen registratie voor optometrist en orthoptist en wil je voor beide beroepen een eerste registratie aanvragen? Maak dan een account aan via de beroepenpagina en vraag de registratie aan voor slechts één van beide beroepen. Deze aanvraag wordt in behandeling genomen en een standaardfactuur wordt aangemaakt.

Zodra je een bevestiging hebt ontvangen van de aanvraag registratie, stuur je een mail naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl met als onderwerp ‘gelijktijdige registratie optometrist/orthoptist’. In de mail stuur je in ieder geval de volgende gegevens:

 • Geboortenaam (achternaam)
 • Geboortedatum
 • Het e-mailadres waarmee het account is aangemaakt
 • De diplomadatum van het tweede beroep dat je wilt registreren

Met deze gegevens zullen wij aan je bestaande account een tweede aanvraag toevoegen en ontvang je de relevante informatie per mail. Een factuur met korting (zie kop ‘Tarieven’) wordt aangemaakt voor de aanvraag voor het tweede beroep.

Tip: Wacht met het versturen van diplomadocumenten totdat je van beide aanvragen een bevestiging hebt ontvangen met daarin de informatie welk diplomadocument wij nodig hebben. Zodoende kun je beide documenten in een keer toesturen.

Indien er voor één beroep al een registratie bestaat, dan kan het tweede beroep op een soortgelijke manier worden geregistreerd. Stuur een mail naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl met als onderwerp ‘Tweede registratie optometrist/orthoptist. In de mail stuur je in ieder geval de volgende gegevens:

 • Geboortenaam (achternaam)
 • Geboortedatum
 • Het huidige registratienummer
 • Het e-mailadres van je huidige account
 • De diplomadatum van het tweede beroep

Voorwaarde korting herregistratie

Ben je voor beide beroepen geregistreerd en je wilt met korting herregistratie voor beide aanvragen, dan doe je dit tegelijkertijd. Op deze manier kan er een bijzondere procedure gestart worden voor de korting. Indien de registratieperiode niet synchroon loopt wordt dit eenmalig gelijk getrokken om toch voor beide beroepen gelijktijdig herregistratie aan te vragen. Het aantal punten voor het beroep met de kortere registratieperiode worden naar rato toegepast.

Een voorbeeld: 

 • De registratieperiode van het beroep optometrist loopt van 2017 - 2022; de registratieperiode voor het beroep orthoptist loopt van 2019 tot 2024.
 • In 2022 wordt herregistratie aangevraagd voor het beroep optometrist en orthoptist.
 • De criteria 2015 – 2020 zijn van toepassing en de eisen voor optometrist zijn volledig, de eisen voor de herregistratie als orthoptist is naar rato dus 3/5 deel van de uren werkervaring en 3/5 deel van het totaal aantal punten etc.
 • De niet geaccrediteerde activiteiten worden dubbel ingevoerd door de paramedicus in beide portfolio’s. De werkervaring kan niet dubbel worden ingevoerd. Er moet 1600 uur werkervaring als optometrist worden aangetoond en 1600 uur als orthoptist (minimaal behaald in 36 maanden) of naar rato. Dus bij 36 maanden = 3/5 deel van 1600 uur =  960 uur.

Op het moment dat voor beide aanvragen tegelijkertijd herregistratie wordt aangevraagd, voeg je bij beide aanvragen een document (Word of pdf) als extra bijlage toe met als naam ‘Gelijktijdige herregistratie Optometrist-Orthoptist’. Zet in het document beide registratienummers.  

Zodra de beoordeling plaatsvindt en het document met deze titel is toegevoegd bij de aanvragen, zal op het moment dat een beoordelaar één dossier in behandeling neemt, een procedure worden gestart waarbij beide herregistratie worden beoordeeld en wordt er voor de tweede aanvraag een kortingsfactuur gestuurd.

Tarieven

Het bedrag voor de tweede gelijktijdige (her)registratie bedraagt 50% van het actuele tarief voor een (her)registratie.