Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksRaadplegen diplomaregister

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Diplomaregisters raadplegen

Registratienummer
Register KP
Naam
Plaats
Postcodegebied
Naam organisatie

 Vermelding diplomaregister

Een vermelding in het diplomaregister betekent dat de paramedicus alleen heeft aangetoond dat hij/zij in het bezit is van het juiste diploma. De paramedicus heeft echter niet aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheid en werkervaring die zijn opgesteld door de beroepsgroep. Het is van de paramedici dan niet bekend of deze bijvoorbeeld voldoende kennis heeft genomen van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en werkt volgens de laatste standaarden.

U kiest daarom misschien liever om een behandeling te laten plaatsvinden door een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze kunt u vinden via registers raadplegen. Paramedici die zijn vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici hebben wel aantoonbaar voldaan aan de kwaliteitseisen.

Is de paramedicus die u zoekt niet vermeld in het diplomaregister of het Kwaliteitsregister Paramedici? Van deze persoon is dan niks bekend. Van deze persoon weten wij niet of hij/zij in bezit is van een juist diploma en het werk mag uitvoeren conform artikel 34 van de wet BIG.