Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Klacht indienen

Wanneer kan ik klacht indienen?
Waarover kan ik een klacht indienen?
Hoe dien ik een klacht in?
Wat gebeurt er met mijn klacht?
Kosten
Klachtenreglement

Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over een paramedicus. Meld een klacht eerst schriftelijk bij de paramedicus zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing! In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Blijft u na schriftelijk contact en/of een gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Het KLP kan alleen een klacht in behandeling nemen van een paramedicus die is aangesloten bij onze klachten- en geschillenregeling en in ieder werkzaam is als Diëtist, Ergotherapeut, Huidtherapeut, Logopedist*, MBB’er (radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant of medisch nucleair werker), Oefentherapeut Cesar & Mensendieck, Optometrist, Orthoptist of Podotherapeut.

Op het moment dat een klacht wordt gemeld, dan zal het KLP eerst kijken of de persoon zijn of haar klachtenregeling bij ons heeft ondergebracht. Is de paramedicus niet aangesloten bij onze regeling, dan informeert u bij de paramedicus bij welke regeling de persoon is aangesloten en meld u uw klacht daar. Een paramedicus kan bijvoorbeeld vallen onder de klachtenregeling van de instelling of organisatie waar de persoon werkzaam is.


Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl