Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot: 

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.
Heeft u een klacht over of een geschil met een paramedicus, dan moet de zorgaanbieder u informeren over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. 

Als een zorgaanbieder aangesloten is bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), dan kunt u voor het melden van een klacht terecht bij ons. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

Extra maatregelen coronavirus: geen zittingen tot nader order

Door het coronavirus heeft de Geschilleninstantie Paramedici extra maatregelen genomen. In ieder geval tot en met 6 april worden geen zittingen gehouden. De uitspraken van al gehouden zittingen worden wel gedaan, maar uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan partijen toegezonden. Hiermee volgt de Geschilleninstantie Paramedici de landelijke richtlijnen.

Op korte termijn zijn geen zittingen gepland. Wanneer zittingen worden afgelast, worden deze zo spoedig mogelijk weer ingepland. Een termijn daarvoor kan nu nog niet worden vastgesteld. De Geschilleninstantie neemt zo snel mogelijk contact op met de partijen van afgelaste zittingszaken.​

 Samen komen we er uit!

hands.png

Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl