Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP

 Geschil indienen

Wanneer kan ik een geschil indienen?
Hoe dien ik een geschil in?
Kosten

Wanneer uw klacht in behandeling is genomen door de klachtenfunctionaris, maar u bent het ook niet eens met de oplossing van de klachtenfunctionaris en u wilt uw klacht doorzetten, dan wordt uw klacht een geschil. U kunt het geschil daarna voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of dit gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.


​​​​