Vacature | KP zoekt een lid voor de KP registratiecommissie namens beroepsgroep MBB'ers (ca. 4 bijeenkomsten per jaar)

Voor de registratiecommissie zijn we op zoek naar een MBB’er die namens de beroepsgroep zitting neemt in de registratiecommissie.

Over de registratiecommissie

De stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP) verzorgt de (her)registratie van alle bij KP ingeschreven paramedici tot aan het uitvoeren van de herregistratie. Daardoor is zichtbaar dat de geregistreerde periodiek voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid.

Over KP

KP realiseert de kwaliteitsregistratie voor negen paramedische beroepsgroepen die vallen onder de Wet BIG (art.34). Inmiddels zijn ruim 42.000 paramedici geregistreerd.​ KP is een onafhankelijke netwerkorganisatie, waarin de paramedische beroepsgroepen samenwerken. Het KP heeft drie kerntaken: (her)registratie, accreditatie en klachten & geschillen.

Samenstelling registratiecommissie

De registratiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de negen paramedische beroepsgroepen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De commissie heeft binnen de centraal vastgestelde beleidskaders de volgende taken en bevoegdheden:

 • Nader concretiseren van de registratiecriteria in ca. vier bijeenkomsten per jaar;
 • Bevorderen van eenduidigheid in de beoordelingen van (her-)registratieaanvragen;
 • Bevorderen van transparantie over kwaliteitsregistratie;
 • (Laten) verrichten van onderzoek omtrent gegevens van (her)registratieaanvragen;
 • Geven van specifieke informatie over de vakinhoud in relatie tot (her)registratieaanvragen;
 • Evalueren van kwaliteitscriteria;
 • Ontmoeting en afstemming over (her-)registratieaanvragen;
 • Uitdragen van het belang en de meerwaarde van kwaliteitsregistratie bij het KP, door een vertaling te maken naar de eigen beroepsgroep.

Wat breng je mee?

 • Je bent lid-beroepsgenoot en bent lid van NVMBR;
 • Je hebt affiniteit met de zorg;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwaliteitsregistratie;
 • Je bent specifiek deskundig op het gebied van vakinhoudelijk beoordelen van registratieaanvragen;
 • Je kunt praktijk- en beroepsoverstijgend denken en verliest daarbij het perspectief van andere bij het register ingeschreven beroepsbeoefenaren niet uit het oog;
 • Je hebt oog voor sociale en politieke processen binnen de stichting en haar omgeving.

Je bent

 • Een pragmaticus die kan denken in scenario’s;
 • Op de hoogte van trends & ontwikkelingen in de paramedische zorg;
 • Vertegenwoordiger van de beroepsgroep;
 • Op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep;
 • Je bent in staat om deskundigheidsbevorderende activiteiten te beoordelen.

Verder

 • Onderschrijf je de kerntaken en de doelen van KP;
 • Opereer je onafhankelijk en kritisch ten opzichte van alle commissieleden en welk deelbelang dan ook;
 • Vermijd je iedere vorm van (schijn van) belangenverstrengeling;
 • Ben je geen KP bestuurslid en je hebt bij voorkeur geen zitting in een andere KP commissie;
 • Ben je open over relevante nevenfuncties;
 • Ben je bij terugtreden verantwoordelijk voor de informatieoverdracht aan je opvolger.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je breidt je kennis en ervaring uit door je beroepsinhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitsregistratie;
 • Je gaat werken in een leuk team van lid-beroepsgenoten;
 • Je ontvangt een vergoeding op basis van de KP vacatiegeldregeling.

Heb je vragen?

Stuur een mail naar beleid@kwaliteitsregisterparamedici.nl en we nemen contact met je op.

Direct reageren?

Stuur uiterlijk 23 maart een mail naar beleid@kwaliteitsregisterparamedici.nl onder vermelding van ‘Vacature: Lid registratiecommissie MBB’ met daarin jouw motivatie en wat meer over jezelf. Dan gaan we graag met je in gesprek.