Vacature | ADAP is op zoek naar twee MBB'ers voor ca. 1-2 uur per maand

KP is op zoek naar twee MBB’ers die een paar keer per maand een accreditatie-aanvraag voor een scholing kan beoordelen.

Over het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici realiseert de kwaliteitsregistratie voor negen paramedische beroepsgroepen die vallen onder de Wet BIG (art.34). Inm​iddels zijn ruim 40.000 paramedici geregistreerd.​ KP is een onafhankelijke netwerkorganisatie, waarin de paramedische beroepsgroepen samenwerken. Het KP heeft drie kerntaken: (her)registratie, accreditatie en klachten & geschillen.

Over ADAP

ADAP is – als onderdeel van KP – het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie voor bij- en nascholing en deskundigheidsbevorderende activiteiten. ADAP bewaakt voor paramedici de kwaliteit van deze activiteiten. Het systeem van kwaliteitsbewaking is ontwikkeld om inzicht te geven in de kwaliteit van bij- en nascholing voor zowel de paramedicus als ook voor stakeholders, zoals bijvoorbeeld werkgevers, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Voor een paramedicus geeft accreditatie op voorhand zekerheid over een goedgekeurde scholing of activiteit.

Profielschets vakinhoudelijke beoordelaar MBB’er


Hoe gaat het in zijn werk?

 • (Bij- en nascholings)activiteiten worden beoordeeld door een ‘team’ van zowel vakinhoudelijke als onderwijs beoordelaars.
 • De vakinhoudelijke beoordelaar beoordeelt aanvragen die betrekking hebben op de eigen beroepsgroep en werkveld (radiologie, echografie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie).

Wat ga je doen als vakinhoudelijk beoordelaar?

 • Deze beoordelaar wordt ongeveer 2 keer per maand door ADAP gekoppeld aan een accreditatie-aanvraag. Het gaat dan om scholingen voor MBB’ers. De beoordelaars geven zelf hun expertise aan per werkveld: radiologie, echografie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie.
 • De benodigde tijd voor een beoordeling is ongeveer 30 minuten tot max 1 uur, dit is afhankelijk van de omvang van de scholing en het soort accreditatie-aanvraag.
 • Op basis van de beoordelingen van vakinhoudelijke en onderwijskundige beoordelaars kent ADAP vervolgens de accreditatie toe waardoor het voor MBB’ers duidelijk is dat deze scholing voldoet aan de accreditatiecriteria van het KP. En, zij kunnen hiermee geaccrediteerde punten halen voor hun herregistratie!

Wat heb je hiervoor nodig?

De vakinhoudelijke beoordelaar is Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) en heeft een kwaliteitsregistratie.

Je bent

 • een pragmaticus die kan denken in scenario’s;
 • klantgericht;
 • proactief en draagt als ‘teamspeler’ bij aan het gezamenlijk resultaat;
 • werkt secuur:
 • in staat om scholingsactiviteiten te beoordelen aan de hand van de vakinhoudelijke criteria:
  • sluit de scholingsactiviteit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het beroepsprofiel(en) en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied;
  • heeft de scholingsactiviteit meerwaarde voor beroepsgenoten ten aanzien van kennis, vaardigheden en attitude;
  • sluit de scholingsactiviteit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de gezondheidszorg;
  • sluit de scholingsactiviteit aan bij door de beroepsvereniging erkende (inter)nationale standaarden en/of richtlijnen en/of vigerende consensus afspraken.
 • streeft naar eenduidigheid binnen beoordelingen

Je bent op de hoogte van

 • trends & ontwikkelingen in de paramedische zorg;
 • het (kwaliteits)beleid van de eigen beroepsgroep;
 • relevante ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied;
 • actuele ontwikkelingen binnen het beroep specifieke onderwijs.

Verder vermijdt je iedere vorm van (schijn van) belangenverstrengeling en bent open over relevante nevenfuncties.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je breidt je kennis en ervaring uit door ook accreditatie-aanvragen te beoordelen;
 • Je gaat werken in een hecht team van beoordelaars (die regelmatig sparren in kalibreersessies over hoe je een beoordeling aan kunt pakken);
 • Je ontvangt een vergoeding op basis van de KP vacatiegeldregeling.

Heb je vragen?

Stuur een mail naar beleid@kwaliteitsregisterparamedici.nl en we nemen contact met je op.

Direct reageren?

Stuur uiterlijk 23 maart een mail naar beleid@kwaliteitsregisterparamedici.nl onder vermelding van ‘Vacature: ADAP-beoordelaar MBB’er’ met daarin jouw motivatie en wat meer over jezelf. Dan gaan we graag met je in gesprek.