Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
17-03-2020
Incidentele coronadispensatieregeling

Achtergrond

Deze incidentele coronadispensatieregeling is in het leven geroepen vanwege de situatie rondom corona. Dit heeft impact op paramedici die zich vanaf 1 maart 2020 de komende maanden willen herregistreren.

KP hanteert als uitgangspunt dat onze geregistreerden vanwege corona voor de herregistratie zo min mogelijk gehinderd mogen worden. Een geregistreerde mag niet met de nadelige gevolgen worden geconfronteerd wanneer een scholing is/ wordt geannuleerd vanwege coronaperikelen.

De coronadispensatieregeling geldt voor paramedici die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratieperiode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen aanvragen.

Om die reden heeft KP de incidentele coronadispensatieregeling afgeleid van de reeds bestaande KP dispensatieregeling waarover in het verleden met zorgverzekeraars afspraken zijn gemaakt. Het (hogere) dispensatietarief is verlaagd naar het normale tarief voor herregistratie.

U vraagt, door een beroep te doen op deze regeling, een tijdelijke periodieke registratie aan. Een tijdelijke periodieke registratie is qua status gelijk aan een kwaliteitsregistratie. Dit is een waarborg voor bijvoorbeeld cliënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

U krijgt hiermee een half jaar extra de tijd om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria (deskundigheidsbevorderende activiteiten). Er wordt vanuit gegaan dat u in staat bent om de resterende punten voor deskundigheidsbevordering binnen deze periode te behalen.

Als u in het digitaal portfolio voldoende deskundigheidsbevordering heeft staan, dan is een beroep op de incidentele coronadispensatieregeling niet nodig en kunt u direct overgaan tot het indienen van het verzoek tot herregistratie.

De coronadispensatieregeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met het moment waarop de perikelen rondom corona (enigszins) genormaliseerd zijn, een en ander te bepalen door landelijke instanties en/of de politiek. Wanneer deze situatie is bereikt, komt de tijdelijke coronadispensatieregeling te vervallen. KP zal u hierover tezijnertijd rechtstreeks informeren.

Heeft u vragen over de incidentele coronadispensatieregeling, stuur dan s.v.p. een mail naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl. Op basis van de vragen stellen wij aanvullend een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op en waar noodzakelijk passen wij de coronadispensatieregeling aan.

​​​Incidentele coronadispensatieregeling.pdfDeel dit artikel