Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
04-04-2019
Norm 160 punten én flexibele herregistratieperiode

​Het KP bestuur heeft eind maart 2019 vastgesteld dat - ook in de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025 - het aantal punten voor deskundigheidsbevordering tenminste 160 punten per herregistratieperiode blijft. Dit is vergelijkbaar met de meeste andere kwaliteitsregisters en passend bij de eisen die aan een  kwaliteitsregister worden gesteld.  Een andere vraag is hoe een paramedicus kan omgaan met 'teveel punten' in een bepaalde herregistratieperiode.

Norm 160 punten
De norm van 160 punten is een minimum, waardoor er eigenlijk geen sprake is van 'teveel punten'. KP adviseert iedere geregistreerde om niet te strak op deze norm te zitten, omdat het wel eens voorkomt dat bij de herregistratie enkele activiteiten niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan deskundigheidsbevordering. De geregistreerde vindt een toelichting hierop dan in het digitaal portfolio.

Flexibele herregistratieperiode
Hoe kan een paramedicus activiteiten en daarmee de punten wél in een nieuwe herregistratieperiode laten vallen? Herregistratie is al mogelijk vanaf 3 jaar na de laatste (her-)registratie. Laten wij een voorbeeld nemen. Stel dat een paramedicus bij 4 jaar voldoet aan de vereiste werkervaring en bijvoorbeeld 180 punten heeft, dan kan op dat moment een verzoek tot herregistratie worden ingediend. Vervolgens heeft de paramedicus de keuze om de herregistratie aansluitend na 5 jaar in te laten gaan of vervroegd bij 4 jaar. Als de  geregistreerde kiest voor het laatste, dan tellen alle punten - die vanaf dat moment worden gehaald - mee voor de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar. Zo heeft de paramedicus maximaal de ruimte om (vanaf een periode van 3 jaar) invloed uit te oefenen op de periode van herregistratie. Door te schuiven met deze periode kan de paramedicus zelf flexibel de activiteiten en de daarbij behorende punten inzetten.Deel dit artikel