Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
28-02-2019
Toekomst regulering zorg ligt bij kwaliteitsregisters

Van zorgprofessionals worden in toenemende mate nieuwe en andere competenties gevraagd om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen: co- en multimorbiditeit, interdisciplinair werken en voortschrijdende technologie. De regulering in de zorg moet daarom kantelen van “vast & star” naar “flexibel en vloeibaar”. Het vraagt om een overgang van “controleren & sanctioneren” naar “leren & verbeteren”. “Leren & verbeteren” prikkelt de professional om de eigen vakbekwaamheid - ook over de domeinen heen - bij te houden en te ontwikkelen. Wanneer een professional aantoonbaar bekwaam is, dan behoort deze professional bevoegd te zijn. Kwaliteitsregisters, zoals het Kwaliteitsregister Paramedici, ondersteunen professionals optimaal met (her-)registratie van de bekwaamheid. Verder kan de overheid de kenbaarheid van kwaliteitsregisters ondersteunen en cliënten faciliteren met een website over kwaliteitsregisters voorzien van een goede zoekfunctie. De wettelijke verankering van de opleidingseisen, de opleidingstitelbescherming en het deskundigheidsgebied blijft relevant.

Lees het hele artikel:Deel dit artikel