Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
18-05-2018
KP en de AVG

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hecht grote waarde aan privacy en transparantie. Daarom zit het KP niet stil en zijn wij samen met een professionele partij (PrivacyCompass) aan het zorgen dat wij onze zaken verder op orde hebben.

Uiteraard zijn er al grote stappen gemaakt, bijvoorbeeld door een beveiligde verbinding van onze website te realiseren (https) en de verwerkingsovereenkomsten die zijn afgesloten met onze ICT-leveranciers. Hierin staat onder andere wat het doel van de verwerking is en welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen omtrent je gegevens die staan in onze database en je digitaal portfolio.

Ook hebben wij al de PIA (Privacy Impact Assessment) laten uitvoeren en is opdracht gegeven voor de dienstverlening van een functionaris gegevensbescherming. Op basis van de PIA leggen wij de laatste hand aan ons Privacy Statement waarin je straks kunt lezen waarvoor het KP je gegevens gebruikt.

Ondanks dat we nog niet helemaal rond zijn, willen we je graag laten weten dat dit een serieuze zaak voor ons is en willen we je meenemen in ons AVG-proces. We houden je dan ook graag op de hoogte en zullen je snel verder informeren over onze ontwikkelingen.

Onderstaand vind je alvast wat veelgestelde vragen. Mocht je andere vragen hebben, dan kun je deze stellen via info@kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Uitgebreide informatie over de AVG kun je vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

FAQ

Moeten wij een verwerkingsovereenkomst afsluiten met het KP?
Nee, als geregistreerde hoef je geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten met ons. Wel moet het KP transparant maken voor welk doeleinde wij je gegevens gebruiken en hebben wij daar een duidelijke grondslag voor nodig. Eén van de AVG-grondslagen die voor ons van toepassing is, is het hebben van een overeenkomst. Om onze dienstverlening uit te voeren hebben wij bepaalde gegevens nodig. Dit wordt beschreven in een Privacy Statement.

Heeft het KP een functionaris voor de gegevensbescherming?
Het KP gaat gebruikmaken van een externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Waarvoor gebruikt het KP mijn gegevens?
Het KP heeft gegevens nodig om haar dienst te kunnen verlenen en haar taak uit te kunnen voeren. Dit wordt beschreven in het Privacy Statement, die op het moment wordt ontwikkeld. Zo hebben wij contactgegevens nodig om bijvoorbeeld bewijzen van herregistratie te kunnen sturen of een e-mailadres om mogelijk te maken dat je toegang hebt tot Mijn KP en het digitaal portfolio.Deel dit artikel