Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
12-12-2017
Tarieven 2018
​De tarieven voor registratie en herregistratie worden - volgens het bestuursbesluit van september 2017 - per 1 januari 2018 aangepast naar de bedragen genoemd in onderstaande tabel. Alle overige tarieven worden geïndexeerd.

 

Soort registratie Registratiekosten
initiële registratie€ 134,50
herregistratie binnen standaard periode ( 5 jaar en 2 maanden)€ 150,50
herregistratie buiten standaard periode A (>5 jaar en 2 maanden en ≤ 6 jaar)€ 183,50
​herregistratie buiten standaard periode B (> 6 jaar en < 7 jaar)€ 210,00
dispensatieregeling€ 222,00
herintrederregeling groep 1€ 222,00
herintrederregeling groep 2 en 3€ 285,00
opnieuw activeren digitaal portfolio​€ 50,-
​registratie KOT/PSOT*
(alleen voor Oefentherapeuten)
€ 120,- (leden VvOCM)
€ 540,- (niet-leden VvOCM)
herregistratie KOT/PSOT*
(alleen voor Oefentherapeuten)
​​€ 66,-
(her)​registratie
Advanced Practitioner (AP)*
(alleen voor MBB'ers)
​€ 66,-


Het Kwaliteitsregister Paramedici werkt hard aan het laagdrempelig houden, ook financieel, van (her-) registratie voor paramedici. In 2018 starten wij met de ontwikkeling van een nieuwe set kwaliteitscriteria 2020 – 2025. Hierbij besteden wij specifiek aandacht voor het mogelijk verminderen van administratieve lasten. Het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria 2020-2025 doet het KP in co-creatie met de aangesloten paramedische beroepsverenigingen. De vaststelling van de kwaliteitscriteria voor een specifieke beroepsgroep vindt plaats door de eigen paramedische beroepsvereniging.

In de loop van 2018 maken wij een vergaande slag naar onze kerntaken en is onze dienstverlening exclusief gericht op de aangesloten negen paramedische beroepsverenigingen. Ook peilen wij volgend jaar de klanttevredenheid. In deze slag kijken wij tevens naar onze dienstverlening en hoe de waarde hiervan voor geregistreerden en belanghebbenden kan worden verhoogd. Dit doen wij in co-creatie met de aangesloten paramedische beroepsverenigingen.

Voor de continuïteit van het Kwaliteitsregister Paramedici moeten de tarieven kostendekkend zijn. De tarieven maken het mogelijk om de registratie- en herregistratie werkzaamheden uit te voeren. Omdat wij géén winstoogmerk hebben, kunnen wij werken met lage tarieven die omgerekend op jaarbasis kostendekkend zijn. In vergelijking met andere Kwaliteitsregisters in de zorg zijn onze tarieven zeker passend en toegankelijk te noemen.  Deel dit artikel