Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
12-12-2016
Tariefaanpassing per 1-1-2017

Overeenkomstig met een bestuursbesluit uit 2015, vindt per 1 januari 2017 de laatste tariefaanpassing plaats van de toen besloten tweetrapsverhoging. Het besluit was genomen omdat de prijzen sinds de oprichting van het register in 2000 niet of nauwelijks zijn geïndexeerd, terwijl de kosten voor onderhoud en van werkzaamheden jaarlijks zijn gestegen. 

Vanaf 2018 zullen de kosten jaarlijks worden geïndexeerd.

De tarieven voor de registratiekosten zijn voor iedereen gelijk en kostendekkend, dat wil zeggen voldoende om de kosten die samenhangen met het opzetten en in stand houden van het register te dekken. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft geen winstoogmerk.

De nieuwe tarieven staan hieronder vermeld.

Soort registratie Registratiekosten
initiële registratie€ 122,40
herregistratie binnen standaard periode (≤ 5 jaar en 2 maanden)€ 136,80
herregistratie buiten standaard periode A (>5 jaar en 2 maanden en ≤ 6 jaar)€ 166,80
herregistratie buiten standaard periode B (> 6 jaar en < 7 jaar)€ 190,80
dispensatieregeling€ 201,60
herintrederregeling groep 1€ 201,60
herintrederregeling groep 2 en 3€ 259,20
opnieuw activeren digitaal portfolio€ 50,-
registratie KOT/PSOT*
(alleen voor Oefentherapeuten)

€ 120,- (leden VvOCM)

€ 540,- (niet-leden VvOCM)

herregistratie KOT/PSOT*
(alleen voor Oefentherapeuten)
€ 60,-
(her) registratie
Advanced Practitioner (AP)*
(alleen voor MBB'ers)
€ 60,-


Aanvragen die voor 1 januari 2017 binnenkomen, zullen overeenkomstig met de tarieven van 2016 in behandeling worden genomen.Deel dit artikel