Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
07-07-2021
Interprofessionele klachtbehandeling nu ook voor huidtherapeuten

De huidtherapeuten doen vanaf 1 juli 2021 deelnemen aan de Regeling voor interprofessionele klachtbehandeling van het Klachtenloket Paramedici. Tot nu toe waren alleen de NVLF en de NVD aangesloten. De NVH heeft een nieuwe beroepscode uitgebracht, waarin meer over de regeling wordt verteld.

Klacht over een collega paramedicus
De regeling geeft een paramedicus de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een directe collega paramedicus, wanneer hij of zij niet of in onvoldoende mate de beroepscode volgt. De paramedicus kan dit voorleggen aan het College van Toezicht & Deskundigheidsbevordering (CTD), nadat zij de betrokken collega over dit voornemen heeft geïnformeerd.

Wat maakt interprofessionele klachtbehandeling bijzonder

Interprofessionele klachtbehandeling is voor de leden van aangesloten paramedische beroepsverenigingen. Het College van Toezicht & Deskundigheidsbevordering heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen. Dit kan vanuit het perspectief van leren & verbeteren, door het opleggen van een deskundigheidsbevorderende maatregel. Hierbij gaat het om activiteiten uit de kwaliteitscriteria van KP. Voorbeelden hiervan zijn het volgen van bij- en nascholing op het vakgebied, collegiale consultatie, of deelname aan een audit of visitatie. De kwaliteitsbewaking en bevordering is ook mogelijk vanuit het perspectief van controleren & sanctioneren door de mogelijkheid van het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel (bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping of een boete).

Wil je meer weten over interprofessionele klachtbehandeling, ga dan naar de site van Klachtenloket paramedici.

 Logo KLP 2020.jpg
Deel dit artikel