Trots op je vak en dat wil je laten zien

Kwaliteitsregistratie voor Paramedici

Een Kwaliteitsregistratie voor Paramedici staat voor

KP_opleiding_picto
Opleiding
Een paramedicus met het juiste diploma
KP_werkervaring_picto
Werkervaring
Een paramedicus die iedere vijf jaar een ruim aantal cliëntgebonden uren werkt
KP_deskundigheid_picto
Deskundigheid
Een paramedicus die continu bij- en nascholing en activiteiten doet die zijn of haar deskundigheid bevorderen
KPzichtbare-kwaliteit_usp_picto
Zichtbare kwaliteit
Een paramedicus die werkt volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in de paramedische zorg
(0:00)

KP maakt werk van de kwaliteit van de paramedicus

Hoe? Door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. Letterlijk betekent paramedisch “naast de dokter”. Paramedici zijn meestal niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening maar hebben voornamelijk als doel de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden. De stichting Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsgroepen samenwerken en realiseert de kwaliteitsregistratie voor een paramedicus die werkt volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in de paramedische zorg. Er zijn al 40.000 paramedici geregistreerd.​