Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksRegistratie & Herregistratie

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Registratie & herregistratie

Eerste registatie
Herregistratie
Kwaliteits- of diplomageregistreerd?
Kosten
Dispensatie- herintrederregeling
Registratiebesluit
Bezwaar en beroep
Paramedische Competenties
Bij de eerste (of initiële) registratie wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Iedereen die het juiste diploma bezit voor één van de paramedische beroepen, geregeld in artikel 34 van de wet BIG, kan zich inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De betreffende beroepen die bij het KP worden geregistreerd staan vermeld op de website. 

Voor het eerst registeren
De initiële registratie bestaat uit een aantal stappen. 
  1. Voordat er een aanvraag voor eerste registratie kan worden gedaan, heeft u een account nodig. Een account kunt u aanmaken door naar de beroepenpagina van het beroep te gaan waarvoor u zich wilt registreren. U klikt op de knop 'Ik ben <beroep>… en wil me registreren'.
  2. Zodra er een account is aangemaakt, ontvangt u een e-mail met een link naar de pagina waar u de aanvraag voor eerste registratie kunt doen. Let op: Zodra u de aanvraag indient, gaat u akkoord met de(betalings)voorwaarden.png.
  3. U controleert de gegevens en bevestigt de aanvraag registratie. De aanvraag wordt in behandeling genomen en u ontvangt informatie die nodig is voor het afronden van de registratie en wordt er een factuur verstuurd voor de aanvraag registratie.
  4. Als er is voldaan aan de voorwaarden voor de eerste (of initiële) registratie, ontvangt u een KP-registratienummer en heeft u toegang tot het digitaal portfolio. In het digitaal portfolio houdt u uw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij die u nodig heeft voor een herregistratie. Het KP-registratienummer kunt u o.a. gebruiken ter profilering van uw registratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Aan de initiële registratie zijn kosten verbonden, zie hiervoor het item 'kosten'.

Diplomadocument
Voor de eerste registratie wordt er gevraagd om een (gewaarmerkte) kopie van het diploma toe te sturen. Tijdens de aanvraag procedure wordt duidelijk hoe u het document kan aanleveren. Afhankelijk van de diplomadatum geldt het volgende: 

Opleidingsgegevens vanaf 1-12-1997
Als u bent afgestudeerd in Nederland na 1-12-1997 stuurt u een   gewaarmerkte kopie van uw getuigschrift of diploma dat het recht geeft tot het voeren van de opleidingstitel onder de Wet BIG. Ook is het mogelijk om een digitaal uittreksel (certified .pdf) van het DUO diplomaregister toe te sturen.
Als u bent afgestudeerd buiten Nederland  na 1-12-1997 stuurt u een kopie (geen origineel) de door de minister van VWS afgegeven verklaring inzake uw vakbekwaamheid.

Opleidingsgegevens vòòr 1-12-1997
Als u bent afgestudeerd in Nederland voor 1-12-1997 stuurt u een kopie (geen origineel) van uw Bewijs van Bevoegdheid op grond waarvan u het beroep mocht uitoefenen of de beroepstitel mocht voeren. 
Als u bent afgestudeerd buiten Nederland  voor 1-12-1997 stuurt u een kopie (geen origineel) van de beschikking van de minister van VWS op grond waarvan u in Nederland het beroep mocht uitoefenen of de beroepstitel mocht voeren.

Kwaliteitsregister of diplomaregister?
Bij de initiële registratie wordt gekeken naar de diplomadatum. Deze datum bepaald of u direct wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici of dat u eerst in het diplomaregister wordt vermeld. Is uw diploma niet ouder dan vijf jaar, dan staat u voor de resterende periode van 5 jaar vanaf de diplomadatum vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedereen die pas is afgestudeerd en zich registreert komt dus automatisch in het Kwaliteitsregister Paramedici terecht.

Is uw diplomadatum ouder dan vijf jaar, dan wordt u eerst vermeld in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kunt u aantonen te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarna u wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een herregistratie geldt in principe voor 5 jaar.