Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksNieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Snelmenu

 Nieuws

07-07-2017
Verduidelijking KOT/PSOT herregistratie
Ter verduidelijking op de kwaliteitscriteria voor Kinderoefentherapeuten en Psychosomatisch oefentherapeuten vind u in de criteria 2015-2020 een tekstuele aanvulling voor de herregistratie eisen KOT/PSOT. Impliciet was in de criteria beschreven dat voor herregistratie KOT en PSOT voldaan moest worden aan de eisen voor herregistratie als algemeen OT. Omdat het zo nu en dan voorkomt dat er herregistratie wordt aangevraagd voor een specialisatie waarbij de kwaliteitsregistratie van het algemene oefentherapieregister (nog) niet in orde is of aangevraagd heeft het KP in overleg met de VvOCM besloten de criteria op dit punt te verduidelijken. Concreet betekent dit dat wanneer je als KOT of PSOT wil herregistreren dit alleen mogelijk is wanneer het algemene register (nog) geldig is.
12-01-2017
Digitaal Portfolio inactief voor niet-actieve diplomageregistreerden
Geregistreerden bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hebben toegang tot een eigen digitaal portfolio. Voor het gebruik en onderhoud van het digitaal portfolio worden licentiekosten betaald.
02-01-2017
Geschillencommissie Paramedici is Wkkgz erkend
Stichting Kwaliteitsregister Paramedici heeft de Geschillencommissie Paramedici opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Geschillencommissie Paramedici is op 23 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Geschillencommissie Paramedici kan met ingang van 1 januari 2017 geschillen afhandelen.